Välkommen till Pingstkyrkan i Luleå

Ord på vägen

ATT FORTSÄTTA VARA FÖRSAMLING! JOH 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.  Med de orden ger Jesus oss ett råd i livet, nämlingen att ha trons riktning mot honom.  När våra hjärtan upplever brottningen med livet så har vi kvar grundhållningen att rikta oss mot Jesus. Hans närvaro och påtagliga frid ger oss möjligheter att hålla rätt kurs i livet. Vi är mitt just nu uppe i en svår och orolig tid, och då får vi av nåd hjälp att fortsätta leva som en lärjunge och tillsammans...
Tack alla ni som var med och tittade på vår påskgudstjänst idag. Roligt att fler och fler är med, och vi behöver vara församling på ett nytt sätt. Här kommer info som är viktig inför veckan som kommer. Onsdag 19.00 - 19.30 Bön, förbön och lovsång här på vår Facebooksida. Lämna in dina böneämnen i förväg via sms, 070/5823062, eller mail till pastor@lulea.pingst.se För dig som vill vara med och ge en gåva till församlingen kan swischa på nummer 1233430592 eller via bankgiro 608-9270.Det är...