Välkommen till Pingstkyrkan i Luleå

Bloggen

"Han frigav mannen som satt i fängelse för upplopp och mord, den som de ville ha fri, men Jesus utlämnade han, så att de fick göra som de ville." - Lukasevangeliet 23:25 "Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare." - Romarbrevet 5:8 Jesus tar Barabbas plats, en mördare går fri och kungars Kung döms att dö. Den här händelsen sker nästan bara som i förbifarten i berättelsen om Jesus väg till korset. Den finns med i alla fyra evangelierna och kan...
"Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet." - Jesaja 6:3 Guds kanske viktigaste karaktärsdrag är att han är helig. Men det är samtidigt något som vi inte talar om så ofta. Det är lite klurigt, men så otroligt häftigt! Hans helighet innebär att Han är fullständigt god, rättfärdig, hel och rättvis. I kontakt med Guds helighet kan inte ondskan bestå och något som är besudlat med synd förgörs. Det innebär alltså att vi egentligen inte skulle kunna närma oss Gud,...