Välkommen till Pingstkyrkan i Luleå

Bloggen

"Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla." - Psalm 37:4-5 Vi har så många fantastiska löften i Bibeln på Gudst trofasthet och kärlek till oss. Så, kämpa inte i egen kraft. Tro inte att du själv är tillräcklig. Tro inte att du står ensam. Tro inte att ensam är stark. Lita istället på Gud och lägg ditt liv i Hans hand. Han har skapat dig, gett dig liv, vet allt om dig och har en plan för dig. Ingen är...
"Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt...